Marketing automation: all digital marknadsföring i ett system

Marketing automation hjälper dig fånga in, bearbeta och sälja till leads.

 

Och med alla verktyg i ett system sparar du tid och slipper krångla med teknik.

Marketing automation funktioner

Sälj mer

Få mer trafik med en snygg blogg, konvertera besökare till leads med landningssidor, och kvalificera leads med automatiska flöden.

Sälj- och CRM system för inbound försäljning
Skapa effektiva, mätbara, skalbara processer som hjälper dig att få fler kvalificerade leads och sälja mer! Vi hjälper dig skapa dem och Sharpspring håller koll och optimerar.
Kvalificera leads
Kvalificera dina inkommande leads genom att följa upp med olika mail beroende på vad de laddat ner. T ex fördjupningsmaterial, case study med exempel eller personlig uppföljning som föreslår ett samtal.
Öka antal besök
Få fler besök med en SEO-optimerad blogg. Den är enkel att använda, ger bra resultat och vi sätter upp den åt dig. Vi kan till och med importera dina existerande bloggposter gratis.
Få fler leads
Med enkla bloggverktyg, landningssidor och funnel-verktyg får du fler besök, fångar in dem till leads, och följer upp automatiskt med kvalificerande email. Vi ger dig råd och tips så du skriver rätt. Vi kan till och med göra det tekniska åt dig!
Se vad dina kunder gör
Ge dina säljsamtal och möten en boost med information om vad dina kunder är intresserade av redan innan du träffar dem. Se vilka som besöker din hemsida, vad de läser, tagga deras intressen automatiskt, och få email när de visar intresse.

Kommunicera personligt

Lär känna din målgrupp och deras köresa, skapa personlig innehållsmarknadsföring och håll kontakt med relevant lead nurturing.

Emailmarknadsföring och emailutskick
Enkel och smidig emailmarknadsföring. Maila alla i din målgrupp. Skapa snygga email. Ha alla kontakter i ett system. Skapa personliga och anpassningsbara email. Skicka ut email automatiskt när kontakter gör något.
Lead nurturing
Använd lead nurturing för att vara top-of-mind, bygga ditt varumärke och utbilda. Olika nyhetsbrev till olika personer. Skicka nyhetsbrev olika ofta beroende på engagemang.
Dynamiskt innehåll
Lär känna dina kunder och visa rätt innehåll vid rätt tillfälle till rätt person, beroende på var de är i köpresan och deras intressen. I alla kanaler: Hemsida, mail, sociala medier, annonser och genom dina säljare.
Segmentera på intresse
Dina målgrupper är inte sina titlar. Segmentera istället baserat på vad de faktiskt är intresserade av. Hitta personas. Kommunicera baserat på vad du vet att de vill läsa om.
Lär känna din kund
Läs dina kunders digitala kroppspråk. Förstå vad de är intresserade av. Gruppera dem i olika grupper. Kommunicera personligt. Öka antal leads.

Automatisera

Utför all din marknadsföring i ett system. Spara tid, automatisera din marknadsföring och mät och optimera det som funkar.

Mät och optimera försäljningen
Mät vad som fungerar och förbättra varje steg. En treprocentig förbättring i varje steg kan leda till hundratusentals extra kronor i intäkter!
Använd våra resurser!
När du köper vårt system får du med gratis konsulttimmar. Ja, gratis! 2 timmar i veckan räcker ganska långt. Speciellt när vi gjort det så många gånger tidigare, och när du kan spara timmar du inte utnyttjat!
Marknadsför på autopilot
Skapa en automatisk marknadsföringsprocess som går på autopilot. Sätt upp inboundflöden som säljer av sig själva. Lägg in kontakter i olika flöden helt automatiskt. Mät och optimera hela tiden.
All marknadsföring i ett system
Alla digitala verktyg du behöver på ett ställe, ihopkopplade och lätta att använda. Och vi hjälper dig löpande sätta upp och anpassa systemet så att du kommer igång snabbt och effektivt.
Automatisera din säljprocess
Skapa personliga, helt automatiska säljprocesser. Trigga säljprocesserna baserat på sidor leads besöker eller formulär de fyller i. Kvalificera med uppföljande mail med mer info, och mät intresse med lead score. Vi hjälper dig med både strategin och utförandet, mäter vad som funkar, och optimerar!

Få demo online! Du får se systemet, vår metodologi, och hur vi kan hjälpa dig! Inga förbindelser.

Vi hjälper dig med allt

Många fastnar i krånglig teknik. Inte med oss!

Detta ingår löpande med systemet:


Systemhantering och konsultation

Tekniken blir bara så bra som du gör den. Vi hjälper dig att göra den perfekt!

Konsultation​ i både marknadsföring och hur systemet kan hjälpa dig.

Systemhantering ​där vi fixar de tekniska bitarna åt dig.  Det blir bra och spar din tid.


Marknadsföring och träning

Du får hjälp med både din marknadsföring och träning så du kan göra mer.

Marknadsföring där alla våra tjänster som SEO, inbound, hemsida och mer ingår.

Träning i workshopformat eller hands-on tillsammans när du vill.


Lokal support och bollplank

Fastna aldrig, ring oss och be om hjälp eller bolla idéer när du vill.

Lokal support där vi kan hjälpa dig med all teknik så du kommer framåt

Bollplank där du kan bolla idéer och få tips och idéer för din marknadsföring

Nyfiken på mer? Se priser