Lär känna din kund

Läs dina kunders digitala kroppspråk. Förstå vad de är intresserade av. Gruppera dem baserat på deras intresse. Kommunicera personligt.

Alla dina kontakter finns i Sharpspring. Systemet håller koll på deras beteende och grupperar dem på intresse. Allt de gör sparas, och du kan när som helst välja ut kontakter baserat på vad de gjort tidigare.

Använd denna information för att bara visa vad dina kontakter tycker är intressant. Och för att förstå vad du ska skriva mer om.

För dina kontakter känns det som att du känner dem. Rätt budskap syns precis när de är intresserade av den. Det är personligt, relevant och trevligt - både i dina email och på din hemsida. Du kan till och med använda informationen för att visa rätt annonser till rätt personer på sociala media.

Du kommer förstå vad dina kontakter vill och vem de är. Fler kommer läsa dina mail, klicka och bli lead.​

Skapa personas och segment automatiskt

Enkel överblick och bearbetning av kontakter

Alla dina kontakter på ett ställe

Ett av de jobbigaste problemen för marknadsförare är att deras kontakter är överallt. Nu kan du ha alla kontakter på ett ställe. Det gör det enkelt att analysera, skapa olika grupper, kommunicera och skapa kampanjer som riktar sig till rätt kontakter.

Mät och förstå dina kontakters intressen

Se allt dina kontakter gör och vad de är intresserade av: Formulär de fyller i, dokument de läser, länkar de klickar, sidor de besöker. Mät deras digitala kroppspråk och poängsätt med lead scoring. Använd detta för att gruppera och kommunicera på ett intressant sätt.

segmentera kontakter baserat på intresse

Se vad olika kontakter är intresserade av

Kontaktdatabas

Skapa översiktliga listor och grupper att jobba med

Ange personas och grupper

Ange personas och skapa olika grupper med olika kontakter baserat på vad de gjort. Kommunicera sedan personligt med varje kontakt i både mail och på hemsida.

Är det inte obehagligt att samla denna info

Jag upplever det som väldigt komplext att hålla reda på alla grupper, listor, kontakter och information..

Nyfiken på mer? Se priser