No menu items have been found.

Question: Priya Jain

answered by

Yaroslav

Hi Mom!

Related questions:

Var är jag ifrån?Ursprungligen född i Turkiet och flyttade till Trollhättan när jag var 6 år gammal. Jag studerade i Linköping och

Yusuf Young

Where am I from?I’m from Kenya, a country in East Africa renowned for producing world-class marathon runners. I enjoy running and hope

Denis Muhuri

Where am I from?I am from the Philippines, living in a small town in Laguna since I was four. I lived in

Sheryll Chua