GDPR and Privacy Policy - FunnelBud

GDPR and Privacy Policy

How we treat your data.

Denna privacy policy har senast blivit uppdaterad 2019-04-22.

För kunder

Vi kommer att ha tillgång till ert kunddata i supportsyfte. Vi kommer aldrig att använda ert data i andra syften än för att ge er support, där följande ingår:

 • Vi behandlar bara personuppgifter enligt instruktioner från er.
 • Alla våra medarbetare eller eventuella underbiträden har tystnadsplikt och åtar sig att följa dessa regler gällande all information om och behandling av er data.
 • Vi och alla våra underbiträden följer vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.
 • Vi har rätt att använda oss av underbiträden där vi i de fall er data behandlas har avtalat samma krav gentemot dem som står i detta avtal. Våra underbiträden är listade på www.funnelbud.com/gdpr. Vi har rätt att när som helst lägga till nya underbiträden och ni har rätt att invända mot de underbiträden vi använder.
 • Vid förfrågan kommer vi att tillhandahålla, ändra/rätta eller radera er data enligt GDPR-regelverket.
 • Vid personuppgiftsincidenter gällande er data med oss kommer vi att bistå er personuppgiftsansvariga med att se till att skyldigheterna kring detta fullgörs.
SharpSpring är Privacy Shield-certifierat och uppfyller GDPR-kraven för datahantering. Då vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med SharpSpring och de är i detta fall vårt underbiträde täcks ni genom detta avtal. Vill ni teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal direkt med SharpSpring har ni möjlighet att ladda ner och skriva på avtalet här. Följ instruktionerna i det dokumentet.

För besökare

Vilken information sparar vi och varför?

Vi kan samla in information när du interagerar med vår sajt, mail och poster på sociala medier, eller om vi interagerar personligen med dig eller ditt bolag. Vi gör detta för att tillhandahålla relevant information om våra tjänster samt kundservice, i affärsändamål.

Har du en förfrågan gällande data vi sparar kan du kontakta oss via formuläret längst ner på denna sida.

Hur länge sparar vi informationen?

Vårt system slutar automatiskt att skicka information till dig om du inte har någon meningsfull interaktion med oss på 13 månader. Efter den tidsperioden rensar vi all information om dig från vårt system, såvida du inte är en kund, då vi behöver spara informationen för administrativa skäl.

Hur skyddar vi informationen?

Information lagras i säkra och Privacy Shield-certifierade (EU-godkända) servrar hos Google och Amazon, via vårt CRM-system SharpSpring. Endast personer med särskilda rättigheter kommer åt informationen, och alla är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. I särskilda fall, och endast med ditt godkännande, kan vi dela information om dig med våra content partners som vi jobbar med för att tillhandahålla tjänster till dig.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet när du besöker en sajt för att ge dig en bättre upplevelse (t ex komma ihåg information redan fyllt i och göra så att sajter du besöker laddar snabbare). Web Beacons är en liknande teknologi som fungerar enligt samma principer.

Vår sajt med domänen *.funnelbud.com kan skapa cookies via vårt CRM-system SharpSpring, Google Analytics, Google Adwords, Facebook och LinkedIn.

SharpSpring-cookies

SharpSpring är vår CRM-applikation som vi använder i vår kommunikation med våra potentiella och existerande kunder. SharpSpring skapar cookies med följande namn på våra sajter:

 • koitk
 • __ss
 • __ss_tk
 • __ss_referrer

Våra underbiträden

 • SharpSpring
 • Google
 • Asana
 • Zapier
 • PieSync
 • Looker
 • Plivo

Begär data

Du kan be oss radera data om dig, skicka datat till dig, eller ställa en fråga till vår Data Controller (Yusuf Young) genom att fylla i formuläret nedan:

Jag har en personuppgiftsrelaterad förfrågan:

>