Pris - FunnelBud
Menu

Pris

SharpSpring CRM och Marketing Automation för en låg månadskostnad - konsultation och hjälp ingår

Den största anledningen till att företag inte lyckas med Marketing Automation och CRM är brist på tid och erfarenhet. Många anlitar externa konsulter. Med FunnelBud ingår all hjälp: Egen projektledare, veckomöten, design, automationer, träning och support.

profile-pic
Ulf Lesley Group CMO, Strikersoft

FunnelBud har överträffat förväntningarna!

FunnelBud levererar ett system som klarar av 90% av de bästa konkurrenterna till en tredjedel av priset, och med support som både ingår och överträffat förväntningarna. A no-brainer.

profile-pic
Eva Norras Rehn Marketing & Communications, Qurant

Vi har redan dubblerat antal leads!

Med hjälp av FunnelBuds professionella, strukturerade och sympatiska support gick implementationen av SharpSpring både snabbt och smidigt. På bara 3 månader har vi redan dubblerat antal leads. Vi är mycket nöjda.

Vill du lära dig mer om SharpSpring?

SHARPSPRING-LICENS MED ALL HJÄLP PÅ KÖPET!

SHARPSPRING-LICENS BASIC

För dig som klarar dig helt själv med endast reaktiv support vid behov.


Support via email och onlinemöten.

Max 1 500 kontakter.

All funktionalitet.


Följande hjälp ingår:

 • check
  Support via email (svar inom 1h i 95% av fallen!)
 • check
  Support via webbmöten vid behov (boka online!)
 • check
  Ni kan själva bygga integrationer och specialanpassningar med emailsupport från oss!

Din totalkostnad:

3 900:-/m

0:- i startavgift

Ingen bindningstid, betala månad för månad!

SHARPSPRING-LICENS STANDARD

För dig som behöver standard-integrationer och aktiv hjälp.

MEST POPULÄR!


Aktiv hjälp inkl. uppsättning av standardintegrationer.

Max 10 000 kontakter.

All funktionalitet.


Allt från BASIC plus:

 • check
  Egen projektledare med erfarenhet av andra implementationer
 • check
  Onboarding och aktiv hjälp att komma igång med Inbound
 • check
  Migrering av data, sidor och formulär från andra system
 • Egenanpassade mallarför nyhetsbrev och sidor
 • check
  Egenanpassade systemlösningar inkl. integration med allt som stödjer Zapiereller PieSync
 • check
  Veckovis träning och konsultation via webbmöten så länge ni vill
 • Löpande hjälp att ta fram och förbättra rutiner och arbetssätt

Din totalkostnad:

5 700:-/m

16 000:- i startavgift

Ingen bindningstid, betala månad för månad!

SHARPSPRING-LICENS PREMIUM

För dig som vill behöver specialanpassning av kopplade externa system.


Aktiv hjälp inkl. anpassning av kopplade externa system.

Max 100 000 kontakter.

All funktionalitet.


Allt från STANDARD plus:

 • check
  Projektledare med generella system, API- och integrationskunskaper
 • check
  Integration via andra verktyg än de som stöds av Zapier och PieSync (t ex Integromat som stödjer mer avancerade integrationer än Zapier)
 • Shopping cart-integration
 • Enklare integrationer via APIer som vi bygger och hostar åt er
 • check
  Anpassning av era eller nya externa verktyg som integreras med SharpSpring (t ex Google Data Studio eller Microsoft Dynamics)
 • check
  On-site möten, workshops och konsultation vid behov

Din totalkostnad:

7 700:-/m

16 000:- i startavgift

Ingen bindningstid, betala månad för månad!

HAR DU HUBSPOT?

HUBSPOT-KONSULTATION

För dig som har Hubspot-licens och behöver köpa konsulthjälp!


Aktiv hjälp Hubspot och kopplade externa system.

(Hubspot-licens köpes separat!)


Allt från PREMIUM:

 • check
  Samma hjälp som ingår med vår SharpSpring Premium-licens!
 • check
  För dig som redan har Hubspot-licens

Din totalkostnad (inkl. Hubspot):

17 800:-/m
(1 000 kontakter)

- eller -

32 500:-/m
(10 000 kontakter)


28 000 - 56 000:- i startavgift

Varav Hubspot-licens utgör 7 300 - 21 000:-/m (1 000 - 10 000 kontakter - se HubSpots priser här) och konsultation utgör 10 500:-/m.

Förskottsbetalning 12 månader för Hubspot-licens


Allt detta ingår i vår proaktiva SharpSpring-hjälp:

Andra tar 20-40 000 kr/månad.

Månad 1

Migrering

Månad 1

Styling, design och mallar

Månad 1-2

Uppsättning och strukturering

Löpande

Integrering och anpassade lösningar

Löpande

Träning, support och rådgivning

Import av kontakter, företag, affärsmöjligheter, kunder, prospekts

Hjälp med styling och design av mallar för era nyhetsbrev

Struktur för kontakter, med custom fields, statusar och segment

Salesforce, Dynamics, andra CRM eller program som stödjer Zapier eller PieSync

Fri obegränsad träning via skärmdelning

Hjälp med uppsättning av tracking-kod på hemsidan

Hjälp med styling och design av era landningssidor

Uppsättning och automatisk taggning av personas

Google Adwords för rapportering av kampanjer som ger sälj

Fri obegränsad teknisk support via email, telefon och skärmdelning

Hjälp med verifiering av subdomän och whitelabeling av email i er DNS

Design och uppsättning blogg

Funnel-tänk och strukturering av era flöden

API-rådgivning och teknisk support

Fri obegränsad rådgivning kampanjer, strukturer och best practices marknadsföring

Hjälp med migrering av alla era existerande formulär

Styling av era formulär

Uppsättning och strukturering av kampanjtänk för mätning, rapportering, optimering.

Integrering med er hemsida för dynamiskt innehåll

Träning och best practices för säljare

Uppsättning CRM med säljprocesser, kvalificering, lead scoring och automationer för säljare

Skapande av egenanpassade speciallösningar som förenklar, effektiviserar och automatiserar era processer.

Egen sajt med dokumentation, presentationer och videoinstruktioner

Hur funkar vår hjälp?

Vi sköter teknik och uppsättningar. Ni sköter löpande marknadsföring och kampanjer med vår hjälp.

Om ni vill outsourca kampanjproduktion och publicering till oss så är även det möjligt! Se vår prislista för outsourcat kampanjarbete.

Detta gör vi

Alla systemanpassningar. Alla systemprocesser. Hjälp med strategi. Rådgivning och coachning. Rutiner, checklistor och dokumentation. Allt som hjälper dig göra ditt jobb. Vårt mål är att SharpSpring ska bli en del av din vardag.

 • check
  MIgrera kontakter, sidor, emails, funnels. Alla engångs-uppsättningar (t ex avancerade automationer, rapportstruktur, lead scoring, synk, integration med Facebook-ads, mallar, dynamiskt hemsida, och mer.
 • check
  Regelbundna möten med strategi, rådgivning, utbildning och gemensamt arbete via skärmdelning. T ex vilken funnel du bör skapa näst för fler leads, hur du bäst ska mäta dina resultat, och hur du bäst tar hand om nya leads, och hur du kan automatisera säljarbete.
 • check
  Egenanpassad dokumentation, t ex rutiner, checklistor och videoguider för dig och dina kollegor. T ex hur du skapar en ny funnel eller kampanj med de mallar och processer vi satt upp åt dig, hur du skapar ett nytt event, och hur du mailar ut rätt nyhetsbrev till rätt lista.

Detta gör ni

Contentproduction och publicering. Kampanjer och funnels med vår hjälp. Annonsering och poster på sociala medier. Utföra de processer och använda de anpassningar vi fixar åt dig. Kort sagt, det jobb du älskar att göra, med vår hjälp.

 • check
  Skapa en contentstrategi och säljstrategi med vår hjälp.
 • check
  Producera och publicera nytt innehåll, så som bloggartiklar, webbinnehåll, nyhetsbrev, poster på sociala medier, och annonser.
 • check
  Skapa Inbound funnels och säljfunnels genom att skapa landningssidor, leadmagneter, och texter i uppföljande mail.
 • check
  Se till att leads följs upp effektivt och fundera på hur uppföljningen kan effektiviseras.
 • check
  Skapa mål och med vår hjälp skapa en plan som driver på mot dessa mål.

Din marknadsföring blir bäst när du själv gör den! Vårt jobb är att hjälpa dig med verktyg, implementering och expertis.

Vårt mål är att hjälpa dig att växa. Här är hur vår approach skiljer sig från många andras:

Systemleverantörer

Traditionella agenturer

FunnelBud

Erbjudande

Endast system, ev. med emailsupport eller onboarding.

Allt - inklusive content och strategi - de tar över hela marknadsfunktionen.

System med all hjälp ni behöver - vi hanterar det tekniska, men ni står för er egen marknadsföring.

Filosofi

"Vi levererar det bästa systemet med de flesta funktionerna."

“Vi blir er externa marknadsavdelning.”

“Din marknadsföring blir bäst när du själv gör den - vi ger dig verktyg, hjälp och expertis.”

Approach

De levererar ett system och svarar på tekniska frågor om hur systemet fungerar. Men ni är på egna ben när det gäller hur ni ska anpassa det efter era egna behov.

De sköter er marknadsföring och äger er process. Ni blir beroende. Processen är ofta standardiserad eftersom de aldrig kan känna er verksamhet som ni kan.

Vi hjälper er att självständigt sköta er egen marknadsföring. Ni äger processen men har all hjälp ni behöver från oss. Processen är fullt anpassad efter er verksamhet.

Pris

Ni betalar för licens och får ett system som ni sköter och implementerar själva. Ofta med långa bindningstider eftersom leverantörerna vet hur ofta kunder inte lyckas själva.

Ni betalar separat för licens och tjänster. Vill ni ha hjälp betalar ni mer. Incitamenten skapar en beroendesituation där de gör allt och ni behöver deras hjälp för förändringar.

Ni betalar för licens. Tjänster och rådgivning ingår. Vi har inga bindningstider. Vårt mål är att hjälpa er göra SharpSpring till en del av er vardag, så att ni stannar och växer med oss.

Rapportering

Ni skapar själva de rapporter ni behöver. Vill ni ha hjälp får ni klura ut det själva med trial-and-error, eller anlita externa konsulter.

Ni får kvartalsvisa rapporter som informerar er om vad de gjort och resultat hittills, samt rekommendation på vad de ska göra härnäst.

Vi skapar en rapporteringsstruktur och process så att ni kan ta ut de rapporter ni behöver när ni vill. Ni tar beslut löpande i dialog med oss, via veckomöten.

Uppdelning av jobb

De gör:

 • Initial onboarding och träning på 2-4 veckor
 • Teknisk support

Ni gör:

 • Implementation
 • Strategi
 • Innehåll
 • Publicering
 • Rapportering
 • Optimering
 • Vidareutbildning

De gör:

 • Innehåll enligt standardmetoder (artiklar, guider, sociala medier, annonser)
 • Implementation och hantering av systemet enligt standardmetoder

Ni gör:

 • Blir informerade via kvartalsvisa rapporter om vad som skett och tar beslut om vad som ska ske näst
 • Hanterar försäljningen

Vi gör:

 • Alla systemuppsättningar ni inte behöver kunna
 • Uppsättning av processer och rutiner som ni kan upprepa
 • Veckovisa möten med strategi, rådgivning och uppsättning

Ni gör:

 • Innehåll, kampanjer och hantering av leads enl. processer ni sätter upp med vår hjälp

Resultat och kostnad

Resultat: Beror helt och hållet på er och hur mycket tid och resurser ni lägger ner.

Kostnad: Ni betalar för systemet och ofta 5-10x mer för tiden och resurserna för att testa er fram. Läs om den verkliga kostnaden för marketing automation.

Passar dig som: Har tillräckligt med resurser och har gjort detta tidigare.

Resultat: Standardiserad process skött av extern part. När ni slutar betala försvinner processen.

Kostnad: Varierande beroende på hur mycket marknadsföring ni får, men brukar ligga på 30-100 000 kr/m + systemlicens.

Passar dig som: Vill att någon annan sköter din marknadsföring.

Resultat: Ni äger och driver er egna process, vi understödjer med all teknisk och strategisk kompetens för att få bästa effekt på snabbast vis.

Kostnad: Endast systemlicens, enl. priserna ovan. All hjälp ingår.

Passar dig som: Vill äga din egen process för att anpassa den efter din egen verksamhet.

FRÅGOR?

Vad kan du åstadkomma? Läs våra kunskapssidor:

Sätt strategi och plan för personas, sökord, content, kanaler och kampanjer.

Vi blir din högra hand, tittar på vad du gjort, och ger förslag på förbättringar.

Vi blir din outsourcade marknadsavdelning. Med mål, plan, utförande.

Få besök och leads med bra content marketing och konverteringspunkter.

Från intervju till artiklar och guider som publiceras och delas. Själva eller partners.

LinkedIn, Facebook, Google Adwords inkl. rapportering och optimering.

Låt oss sköta din teknologi. Från hemsida till e-shop till integrationer.

Ny, förbättrad och dynamisk hemsida som anpassar sig efter besökarens intressen.

Optimera hemsidan så ditt innehåll syns för rätt sökningar.

Skapa "säljtrattar" som hela tiden genererar nya leads och potentiella affärer.

Testa texter, erbjudanden och design mot varandra - både mail och hemsida.

Läcker du pengar? Konvertera besök till lead, och lead till affär. Stor ROI!

Låter det intressant? Få en online demo nu! Vi visar dig allt på en 30-minuters skärmdelning.

Fördelar

Allt-i-ett

Du får FunnelBud's system för marketing automation. Systemet vi återförsäljer används av tusentals bolag världen över.

Expertis

Du kan fokusera på det du vet. FunnelBud sätter löpande upp det du behöver och ger dig tips och råd så att maximerar resultaten.

Avlastning

Du behöver inte lära dig ett krångligt system eller betala dyra konsulter. Vi ser till att du får det du behöver utan att det tar kraft.

Kunder

Vi hjälper dig med väl beprövade marknadsföringsprocesser så att du mångdubblar antal besök, leads och kunder.

Vill du testa att bli marknadsförd till?

testa att få inbound marketing

Vill du känna på hur det är att bli marknadsförd till med hjälp av FunnelBud? Vi har skapat ett automatiskt flöde du kan skriva upp dig på och testa. Det är ca ett email i veckan under 5 veckors tid, där varje email med hjälp av videos, screenshots och roliga övningar visar hur systemet reagerar interaktivt baserat på vad du gör.