Vad är ett CRM-system och varför är det viktigt för ditt företag?

Att hitta nya kunder och öka försäljningen är en central del av varje företags överlevnad och tillväxt. Men hur kan du uppnå dessa mål på ett effektivt sätt?

En viktig pusselbit är att ha ett Customer Relationship Management (CRM) system på plats. CRM är viktigt för dig som driver ett mindre eller medelstort företag och vill växa ditt företag. Om ni använder CRM kan ert företag förbättra sin marknadsföring, öka försäljningen och få säljteamet och marknadsavdelningen jobba mer organiserat.

I denna artikel kommer vi att utforska:

  • Vad ett CRM-system är
  • Tecken på att ditt företag behöver ett CRM-system
  • Varför ett CRM-system är lösningen
  • Vilket CRM-system som är rätt för ditt företag
  • Vad du ska tänka på när du väljer ett CRM-system

Läs vidare om du driver ett företag och överväger att investera i ett CRM-system. 

Vad är ett CRM-system?

Enkelt förklarat är ett CRM-system ett system som kan hantera kundrelationer och som ger värdefulla insikter om dina kunders beteenden. Den här informationen kan ni sedan använda för hantera era interaktioner med kunderna och era potentiella kunder för att optimera utkomsten d.v.s. att ni säljer till dem.

De senaste åren har CRM-system blivit mer populära då fler och fler företag letat efter sätt att förbättra sina säljprocesser och kundservice för att särskilja sig från sina konkurrenter.

Tecken på att ditt företag behöver ett CRM-system

Här är några tecken som tyder på att ditt företag kan dra nytta av ett CRM-system:

  • Ert säljteam har svårt att hålla koll på kunderna och prospekts och behöver en mer strukturerad och organiserad approach för att kunna öka er försäljning.
  • Marknadsföringsavdelningen och säljteamet arbetar inte tillsammans eller delar inte samma kunddata. Det här kan leda till att marknadsföringskampanjer misslyckas eller att ni inte riktar er till rätt målgrupp.
  • Ni har svårt att hålla reda på alla era säljaktiviteter, inklusive antal kundmöten, offerter och försäljningsresultat, vilket gör det svårt att utvärdera företagets prestationer.
  • Ni har en stor kundbas och behöver en mer automatiserad process för att hantera och följa upp era kunder på ett mer effektivt sätt.

Alla dessa saker skulle underlättas med ett CRM-system.

Varför ett CRM-system är lösningen

Här är exempel på fördelar med ett CRM-system som gör att små eller medelstora företag kan växa snabbare:

Ökad försäljning och intäkter
En annan fördel med CRM är att det ger er insikter om kundbeteenden och preferenser. Det är något som ni kan kan använda för att skapa mer anpassade erbjudanden och öka försäljningen. Dessutom kan det hjälpa företaget att spåra och följa upp på potentiella kunder. I slutändan innebär det att ni kan kan öka antalet kundaffärer och därmed intäkterna.

Ökad produktivitet
Ett CRM-system automatiserar många av era manuella processer, såsom kunduppdateringar, fakturering och rapportering, vilket kommer spara er tid och öka företagets produktivitet.

Minskat beroende av individuella anställda
Ett CRM-system hjälper till att organisera och spåra kunddata och aktiviteter på en centraliserad plattform. Något som minskar beroendet av individuella anställda som hanterar kundrelationer. Detta gör det lättare för er att säkerställa kontinuitet i er kundhantering och ditt företag förlorar heller inte värdefull kundinformation om en anställd skulle lämna företaget.

Effektivare marknadsföring
Med ett CRM-system kan ni skapa mer riktade och effektiva marknadsföringskampanjer baserat på er kunddata. Det här kommer leda till att ni ökar er försäljning och minskar kostnaderna för er marknadsföring.


Förbättrad samarbete
Ett CRM-system ger också säljteamet och marknadsföringsavdelningen tillgång till samma kunddata vilket ökar kommunikationen och samarbetet mellan avdelningarna - något som också leder till bättre affärsresultat.

Bättre beslutsfattande
I ett CRM-system kan ni analysera er kunddata och få insikter om kundbeteende och marknadstrender. Det kommer hjälpa er att fatta mer informerade beslut som kommer driva företaget framåt.

Bättre datakvalitet
Ett CRM-system hjälper också till att säkerställa kvaliten på den data ni samlar in genom att hantera dubletter, ta bort felaktigehter och uppdaterar er kundinformation på ett mer systematiskt sätt. Det sparar er tid och pengar, och ni slipper rensa upp tidsödande datafel.

Ökad flexibilitet
Många CRM-system kan anpassas efter ditt företags specifika behov som till exempel integrartioner med andra verktyg och system som ni redan använder. Det här ger er större flexibilitet och kontroll över er kundhantering och affärsprocesser.


CRM

Vilket CRM-system är rätt för ditt företag 

Innan du köper in ett CRM-system till företaget så finns det saker du behöver tänka på.

Vi på FunnelBud rekomenderar att du i ett första steg identifierar vad era behov är innan ni köper in ett CRM-system. Vill du ha hjälp med detta så ladda hem vår guide här som hjälper dig inventera era behov så ni kan investera i rätt CRM-system som passar just ert företag bäst!

För det andra bör du tänka på om ett specifikt CRM-system kan integreras med andra system som ni redan använder.

För det tredje bör ett bra CRM-system också vara användarvänligt
. Satsa på ett CRM-system med ett intuitivt gränssnitt. Du vill inte investera i ett klumpigt och svårt system som ingen vill jobba i! Ju enklare det är, desto lättare blir det för ditt team att ta det till sig och använda det dagligen.

Slutligen, överväg skalbarheten hos CRM-systemet. Kommer det att kunna växa med ditt företag när ni expanderar?

När ni vet vilka funktioner som är viktiga för er, börja undersöka olika CRM-leverantörer, läs recensioner och jämför så klart prisplaner.

Vi vill gärna tipsa om att du kan dra fördel av kostnadsfria testversioner och demos som erbjuds av olika leverantörer för att säkerställa kompatibilitet med ditt teams arbetsflöde.


Ha dessa tips i åtanke så kan du göra ett val av CRM-system som kommer att revolutionera hur effektivt ni hanterar och utökar er kundbas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det uppenbart att det är en bra idé att ha ett CRM-system i ditt företag! Ett CRM-system en investering som kommer att visa sig vara ovärderlig för ditt företags tillväxt och framgång.

Fördelarna med ett CRM-system är många, till exempel hjälper det dig att förbättra kundupplevelsen, effektivisera företagets marknadsföring, utöka kundbasen och öka försäljningen. 

OM FÖRFATTAREN

FunnelBud

Lär dig mer om inbound marketing och CRM