Marketing funnels 101 – Grunderna

Få besök, konvertera till leads, följ upp och kvalificera automatiskt.

Varför marketing funnels?

En marketing funnel är en automatiskt process som skaffar besökare, konverterar dem till leads, följer upp med relevant material, och beroende på leadets beteende kvalificerar dem till ett säljfärdigt lead.

Det är i grunden content marketing men ihopsatt till ett flöde som automatiserar din marknadsföring.

Det ger dig också en systematisk metod för att testa, hitta och optimera content.

Hur en marketing funnel fungerar

En marketing funnel är ett ihopsatt flöde som består av dessa komponenter, där allt kretsar kring ett utvalt ämne:

  1. Bloggposter om ämnet
  2. Poster på sociala medier som länkar till dessa bloggposter
  3. Ett djupare insiktsbaserat innehåll kring ämnet på en landningssida
  4. Ett uppföljande emailmarknadsföringsflöde som relaterar till ovanstående innehåll
  5. En case study om en kund som använt de insikter du skrivit om ovan

Sätter du ihop ovanstående till ett flöde får du en marketing funnel:

marketing funnel

Hela marketing funneln handlar om ett specifikt ämne. Men ju längre till vänster du går, desto mer kundfokuserad blir den (dvs den handlar om kundernas problem). Och ju längre till höger du går, desto mer lösningsfokuserad blir den (dvs den handlar om dina lösningar).

Vänstra delen fångar upp intresse. Poster på sociala medier (speciellt sponsrade sådana, som du kan rikta) fångar upp intresse proaktivt. Bloggposter fångar upp intresse reaktivt, då de är fokuserade på relaterade problem som din målgrupp upplever och därmed söker på.

Innehållet i dina bloggposter utgår från dina kunders upplevda symptom, och ger dem insikter som positionerar in din lösning i samband med dessa symptom.

Det första djupare innehållet utgår helt och hållet från insikterna.

Och de efterföljande mailen, som länkar till ditt case study, utgår från hur man med hjälp av din lösning kan applicera dessa insikter.

Därmed utgår din marketing funnel från symptom som din målgrupp upplever, och kopplar ihop dessa symptom med din lösning. Flödet känns naturligt, och är hela tiden relevant.

OM FÖRFATTAREN

FunnelBud

Lär dig mer om inbound marketing och CRM