Vad ska du tänka på när du väljer contentbyrå som mindre bolag?

Har du funderat på att skaffa en contentbyrå men har ingen aning om vad du börjar? Det kan verka krångligt och frågorna är många. Vem väljer man? Vad ska man tänka på? Vilka olika typer av byråer finns det?

I det här inlägget kommer vi gå igenom några tips att tänka på när det gäller att välja contentbyrå som mindre bolag. 

Vad vill du använda dem till?

Först och främst behöver du fundera på vad det är du vill ha contentbyrån till. Är det för avlastning i det dagliga arbetet? Behöver du hjälp med specifika kampanjer? Eller är det dags att bestämma din marknadsföringsstrategi och du skulle behöva någon som kan ta ett helhetsgrepp på alla aktiviteter och sätta in dem i ett sammanhang?

Vi ska kolla på varje typ av arbete och vad du ska tänka på för dem.

Avlasta det dagliga arbetet

Behöver du en extra hand eller någon som sköter det dagliga arbetet kan en contentbyrå hjälpa till. Istället för att anställa en egen marknadsansvarig kan du låta dem ta hand om dina regelbundna marknadsaktiviteter och du får tillgång till en expert som dessutom kan vara flexibel när arbetsbördan skiftar. Har du inte en heltidstjänst eller ens en halvtidstjänst för marknadsavdelningen så kan det därför passa bättre att låta contentbyrån ta hand om de timmar som det gäller. 

Vad du behöver ha på plats:

  • En strategi eller aktiviteter som du kan delegera. I det här fallet kommer contentbyrån inte hjälpa dig att sätta upp strategin utan bara utföra de dagliga marknadsaktiviteterna.

Hjälp med en specifik kampanj

Har du en specifik kampanj som ska sättas upp så kan du ta hjälp av en contentbyrå för att skapa de olika delarna, till exempel landningssida, lead magnets, emailslingor eller sociala media-inlägg.

Det här är inte en löpande tjänst utan ett avgränsat projekt och fördelen är att du får tillgång till experthjälp utan att behöva anställa någon. 

Vad du behöver ha på plats:

  • Beroende på byrån kan de hjälpa dig antingen med hela strategin för kampanjen och ni kan spåna på både innehåll och utförande tillsammans, eller så kan de helt enkelt bara producera innehållet utifrån bestämda angivelser. Prata med dem för att veta vad både du och de behöver för att göra jobbet.

Strategi:

Har du ingen marknadsstrategi på plats så kan en contentbyrå hjälpa dig med det. Det gäller alltifrån att bestämma kanaler, till vilken typ av innehåll du ska skapa och hur aktiviteterna ska utföras för att få bästa möjliga effekt. 

Det här passar perfekt om ni är i startgroparna med er marknadsföring eller om du inte känner att ni får någon effekt av era nuvarande marknadsaktiviteter.

Vad ska du tänka på?

Så, nu vet du vad du vill använda contentbyrån till. Vad ska du då tänka på när du väljer den? Utöver att alltid be om referenser och att se tidigare kampanjer eller strategier som du har satt upp så finns det några frågor du kan ställa dig.

Vad är deras expertisområde?

Vissa byråer specialiserar sig på en specifik kanal eller område medan andra har en bredare kompetens. Behöver du bara hjälp med sociala medier så kan det vara bra att hitta en byrå som sysslar med just den kanalen, men om du behöver en bredare hjälp över flera kanaler och många olika aktiviteter så är det bättre att hitta en allround-byrå som kanske också kan tillhandahålla en specifik expert för varje aktivitet. 

Hur seniora är deras personal?

Speciellt när det kommer till strategiarbete är det viktigt att se till att deras personal är kompetent och att byrån inte använder en generisk mall för alla kunder. De ska kunna ta fram och förstå saker som målgrupp för B2B-företag, hur man anpassar marknadsstrategin utifrån ditt varumärke och vilka kanaler som passar för vad. 

Be gärna om att få se deras arbetssätt och jämför några olika byråer för att få en överblick. 

Branscherfarenhet

Oavsett om det gäller strategiarbete eller innehållsskapande behöver byrån förstå din bransch. Be att få kolla på tidigare arbeten, har de jobbat med kunder i din bransch tidigare? Hör av dig till referenser eller företag som ligger uppe som case studies på deras hemsida. Var de nöjda med arbetet? 

Prismodell

Vissa byråer har flexibla timpaket medan andra har fasta paket med specifikt innehåll. Fundera på vad som passar bäst för dig. Kommer arbetet se likadant ut framöver eller kan det hända att det utvecklas eller förändras allt eftersom? 

Bonus Tips:

Om du inte redan har ett marketing automation-system på plats så är det värt att tänka ett varv extra kring det. Vissa byråer är återförsäljare av ett specifikt system medan andra kan rekommendera ett system baserat på dina behov. Det är alltid bäst att välja ett system som passar just dig, både när det gäller priset och funktioner, istället för att anpassa dig till vad byrån använder. Deras val är inte alltid det som är bäst för just ditt företag. 

OM FÖRFATTAREN

FunnelBud

Lär dig mer om inbound marketing och CRM