Vilka marknadsaktiviteter är bäst att outsourca? Tre tips.

Marknadsföring består av tre typer av aktiviteter:

  1. Strategi
  2. Projekt
  3. Återkommande aktiviteter

Alla tre går att outsourca beroende på dina behov, men outsourcing fungerar olika beroende på vilka av ovanstående aktiviteter du vill outsourca. Nedan går vi igenom vad som går att outsourca och vad outsourcing innebär i varje grupp.

1: Outsourcad marknadsföringsstrategi

Att sätta en marknadsföringsstrategi är ett sällanjobb, och man kan få stor hjälp av extern kompetens. Strategiarbetet innebär då ett antal workshops där man går igenom ett antal frågor och diskussionsämnen på ett strukturerat sätt efter ett strategiskt ramverk.

Under ett sådant strategiarbete bör du och partnern sätta t ex vilken målgrupp du ska rikta dig mot och hur du kan kommunicera mot dem för att föra dem genom köpresan, vad du ska förmedla i olika steg, och hur du i praktiken ska förmedla det (t ex var du hittar dem och hur ditt system för marketing automation kan kommunicera relevant i alla steg).

2: Outsourca marknadsföringsprojekt

Bolag behöver ofta göra större förändringar eller jobb av engångskaraktär. T ex bygga en ny hemsida, skapa en ny kampanj, eller nå ut till en viss målgrupp inför ett event. Vi kallar dessa aktiviteter för projekt.

Eftersom jobben som ska göras görs en gång eller sällan finns kunskapen ofta inte in-house. Och troligen finns specialister därute som gör just sådana jobb hela tiden. Därför är sådana jobb ideala att outsourca.

Detta kräver engagemang från dig i form av målsättning, ramverk och i ibland projektledning - men det är partnern som producerar och levererar enligt dessa mål. enligt sina beprövade metoder.

3: Outsourca återkommande marknadsföringsaktiviteter

En stor mängd av det jobb som görs hos ett bolag är av återkommande karaktär. T ex regelbunden contentproduktion, evenemang, webinarer, nyhetsbrev eller annonsering.

Detta passar idealt för outsourcing, eftersom en partner snabbt kan lära sig vad som ska levereras och hur kvaliteten mäts, och leverera månad efter månad utan att du behöver fundera mer på det.

Om du har återkommande aktiviteter som du inte vill ta hand om själv passar det perfekt att lasta över produktionsjobbet på en outsourcingpartner, så du kan fokusera på mer strategiska aktiviteter.

OM FÖRFATTAREN

Yusuf Young

Yusuf helps companies use Marketing Automation to grow B2B sales. In his role as a Marketing Automation consultant implementing systems such as HubSpot and Salesforce, he discovered the need for better services at a lower cost. Today, he runs FunnelBud to make the fruits of sales and marketing technology available to businesses worldwide.

Lär dig mer om inbound marketing och CRM