Gör din kontobaserade marknadsföringsstrategi mer effektiv idag

I dagens marknadsföringslandskap finns det många olika strategier att välja mellan. En sådan strategi är Kontobaserad marknadsföring, eller ABM. ABM är en strategi där marknad och sälj jobbar tillsammans för att skapa personliga köpupplevelser för en utvald målgrupp av kunder. Låt oss fördjupa oss i sätt att göra din kontobaserade marknadsföringsstrategi mer effektiv idag.

Vilka företag ska använda ABM?

ABM-marknadsföring lämpar sig bäst för vissa företag, speciellt de där vanliga marknadsföringsstrategier så som SEO inte är lika effektivt. Här är några exempel på när ABM kan vara den mest effektiva strategin:

1. När du säljer varor eller tjänster som är högre prissatta

Om ditt företag säljer högprissatta, komplexa produkter eller tjänster med en lång försäljningscykel, så låter ABM dig att investera den nödvändiga tiden och resurserna för att vårda dessa nyckelkonton.

2. När din målgrupp är större företag eller organisationer

När du riktar in dig på stora företag eller organisationer med flera beslutsfattare, ger ABM ett personligt tillvägagångssätt för att tillgodose olika intressenter inom samma konto.

3. När du vill utöka inom befintliga konton

Om du vill expandera inom befintliga högvärdeskonton, antingen genom att marknadsföra andra produkter eller nå ut till andra avdelningar, erbjuder ABM en strategisk strategi för att fördjupa dessa relationer.

4. När du vill behålla nyckelkonton

I företag där kundbevaring är lika viktigt som kundförvärv, kan ABM med sitt fokus på personlig upplevelse, öka kundtillfredsställelse och lojalitet, vilket leder till förbättrad kundbevaring.

Hur du sätter upp en kontobaserad marknadsföringstrategi

För att få ut det mesta möjliga av din kontobaserade marknadsföringsstrategi så finns det några saker att tänka på.

1. Identifiera och prioritera dina målkonton

I ABM börjar framgång med identifiering och prioritering av målkonton. Använd insikter från ditt försäljningsteam för att välja de konton som troligast kommer att ge de största intäkterna. Prioritera dessa baserat på strategiskt värde och sannolikheten att stänga, med fokus på kvalitet framför kvantitet.

2. Personifiera din marknadsföring

Personifiering är A och O i ABM. Efter att ha identifierat dina målkonton är det dags att förstå deras specifika behov, utmaningar och mål. Ett personifierat tillvägagångssätt särskiljer dig från konkurrenter och visar att du förstår dina prospekts unika behov. Anpassa ditt meddelande, innehåll och kommunikationskanaler för att spegla preferenserna för dina målkonton.

3. Dra nytta av flera kanaler

Dina målkonton finns på fler ställen än bara en kanal. De sträcker sig över sociala medier, e-post, bloggar, webbinarier, branschevenemang och mer. Följaktligen bör din ABM-strategi omfatta flera kanaler. Använd en blandning av digitala, personliga och strategiska utgående tekniker för att nå dina målkonton i varje skede av köpcykeln.

4. Låt marknad och sälj jobba tillsammans

ABM blir som bäst när marknad och sälj jobbar tillsammans. Eftersom båda teamen strävar efter samma mål - att omvandla högvärdeskonton - måste deras strategier vara tätt sammanflätade. Regelbunden kommunikation, delade mätningsdata och samordnade ansträngningar leder till bättre kontoinsikter, starkare meddelanden och en högre konverteringsgrad.

Slutsats

En effektiv kontobaserad marknadsföringsstrategi kan revolutionera ditt företag och omvandla prospekter till lojala kunder. Genom att identifiera och prioritera högvärdeskonton, personifiera din marknadsföring, dra fördel av en flerkanalsansats och samordna ditt sälj- och marknadsföringsteam kan du uppleva exceptionella resultat. Även om ABM kräver noggrann planering och genomförande, gör dess potential att leverera hög ROI det till en marknadsföringsstrategi som är väl värd att utforska. 

OM FÖRFATTAREN

FunnelBud

Lär dig mer om inbound marketing och CRM