Hur du får trafik och leads genom att blogga

När jag började blogga i marknadsföringssyfte (för att driva trafik och leads till min arbetsgivare) för snart 10 år sedan fanns det inte så många andra som gjorde det.

Idag ser det väldigt annorlunda ut. Enligt Content Marketing Institute allokerar B2B-marknadsförare idag 28% av sin budget till content marketing. Och bloggande är en mycket viktig komponent i content marketing. De mest framgångsrika marknadsförarna allokerar enligt samma rapport över 42% av sin budget till ändamålet, och 76% säger att den budgeten kommer att öka kommande år.

Med ett sånt överflöd av content på internet måste det väl vara jättesvårt att använda sin blogg idag för att driva besök och leads?

Nejdå, inte alls. Min känsla är att det varken är svårare eller lättare. Utan fundamentala principer gäller fortfarande, och följer du dem kommer du att få trafik – precis som det alltid har varit. För dels är det många fler idag som söker på internet när de har problem de vill lösa. Men kanske ännu viktigare, nästan alla affärsbloggar gör fel. Och det gynnar dig som vet hur man gör rätt.

Syftet med att blogga – att få trafik och leads

Varför bloggar du?

Om du synar nästan vilken affärsblogg som helst kommer du att märka att nästan ingen verkar veta varför de över huvud taget bloggar. Du märker det dels på den oregelbundna bloggstrategin, och dels på det ofokuserade innehållet som egentligen inte säger någonting av vikt.

En affärsdrivande blogg har två fundamentala mål:

Mål 1Driva nya besök och lead
Mål 2: Konvertera existenrade relationer till affärer

För att uppfylla dessa mål måste du veta vem du vill attrahera. Sedan måste du veta varför just din bloggpost troligen väckte deras intresse, och vad du behöver skriva för att därifrån ta dem till att vilja ha en affärsrelation med ditt varumärke.

Men idag misslyckas nästan alla affärsbloggar med just detta.

Varför nästan alla affärsbloggar misslyckas med att driva trafik och leads

Väldigt få affärsbloggar följer formeln ovan. De flesta bloggar istället antingen av bekvämlighetsskäl (t ex är bloggen ett enkelt sätt att få ut diverse nyheter om en själv och ens produkter på ett ostrukturerat sätt), eller “för att man ska”.

I båda fallen begår man samma fundamentala misstag: Man bloggar inte för sin målgrupp, utan för sig själv. Syftet med varje bloggpost blir inte att lösa någons problem, utan att skriva för sin egen skull.

Och i båda fallen misslyckas man med att driva besök och leads.

Vad krävs för att ens affärsblogg ska driva trafik och leads?

Först behöver man veta svaren på två frågor:

  1. Vilka symptom upplever människor som skulle ha nytta av vår lösning?
  2. Vad vet vi som de här människorna inte vet, som gör att vi ser dessa symptom på ett helt annat sätt än dem?

Svaren på dessa två frågor är fundamentet i din bloggstrategi. För utifrån svaren föds de två fundamentala typerna av bloggposter: De som driver trafik, och de som driver affärsrelationer.

De de två fundamentala bloggtyperna som driver både trafik och affärer

Vi kan benämna de två typerna som besökdrivande, kontra insiktsdrivande bloggposter. För att lyckas behöver du båda, och du behöver använda dem tillsammans på ett specifikt sätt:

Besöksdrivande bloggposter – de som attraherar nya besök

Dina besöksgivande bloggposter har bara ett syfte: Attrahera nya potentiella kunder genom att skriva om symptom som de upplever. Den här svarar på fråga 1 ovan. Notera att symptomen du skriver om inte behöver ha en direkt koppling till dina lösningar. Utan det räcker med att kunderna som söker på det med stor sannolikhet skulle ha nytt av er lösning.

Med medvetandet om vilka symptom du vill skriva om, gör en nyckelordsresearch för att hitta specifika sökord man skulle använda för att lösa dessa problem (jag kommer att täcka detta i en annan bloggpost). Förstå intentionen bakom dessa nyckelord och skriv nyckelordsoptimerade bloggposter som tillfredsställer dessa intentioner.

Följer du denna formel regelbundet (1-2 gånger i veckan) under minst 3, men helst 6+ månader, kommer du att få besök. Inte bara det, antal besök kommer att fortsätta öka i flera år efter att du slutat skriva.

Men för att dessa besökare inte bara ska lösa sitt omedelbara problem och sen gå måste du jacka in dessa bloggposter in i dina insiktsdrivande bloggposter, som vi kommer till härnäst.

Insiktsdrivande bloggposter – de som konverterar dina besök till lojala följare

Du vet någonting som dina kunder inte vet. Kunden ser på sitt upplevda symptom som ett isolerat problem som de vill lösa. Du ser på det på ett helt annat sätt: som en liten biverkan som kommer ur en mycket större underliggande orsak. Det är dags att visa kunden detta perspektiv.

Att separera dina insikter från behovet att driva besök smart marknadsföring: Det separerar det du egentligen behöver säga från behovet att skriva om vad kunderna söker på. Istället driver du trafik till dina insiktsdrivande bloggposter genom att länka från besöksdrivande bloggposter. På detta sätt kan du driva både många besök och djupa insikter, utan att behöva kompromissa med någotdera.

Vad du gör du sen med besökarna som bloggen driver?

Marknadsföring är att tillsammans med försäljning driva kunderna framåt genom köpresan. Genom dina besöksdrivande och insiktsdrivande bloggposter har du gjort första steget i den resan.

Du kan nu länka både “åt sidan” och “framåt” i dina bloggposter för att låta kunden välja den väg som är mest relevant för den.

Att länka åt sidan betyder att länka till andra ämnesområden. Detta hjälper kunden att hitta ännu mer relevanta problem, som kanske inte kom upp i sökningen. Och genom att länka “framåt” hjälper du kunden framåt i sin mentala köpresa. Hela bilden ser då ut så här:

blog symptom to insight

När du skapat bloggposter som driver både besökare och insikter är det dags att på ett naturligt sätt föra in dem i en automatiserad köpprocess. Hur man gör det kommer vi till i nästkommande bloggposter.

OM FÖRFATTAREN

Yusuf Young

Yusuf helps companies use Marketing Automation to grow B2B sales. In his role as a Marketing Automation consultant implementing systems such as HubSpot and Salesforce, he discovered the need for better services at a lower cost. Today, he runs FunnelBud to make the fruits of sales and marketing technology available to businesses worldwide.

Lär dig mer om inbound marketing och CRM