SharpSpring släpper personas: rätt innehåll till rätt person!

Persona

Nu släpper SharpSpring personas, vilket hjälper dig att skicka rätt budskap till rätt person.

Vad är en persona​?

En persona är en fiktiv representation av din köpare. Det hjälper dig och ditt team att skapa rätt budskap som klingar med dina personas.

Med SharpSpring behöver du inte längre bara ha personas som en lista med attribut - utan du kan använda personas i din kommunikation, både i mail och landningssidor.

Varje kontakt du har blir tilldelad en persona, antingen via formulärfält där de själva väljer hur de skulle beskriva sig själva, eller via automationer.

När du skickar mail eller när samma kontakt sedan besöker din landningssida kan du visa olika innehåll till olika personas.

Hur hjälper personas mig att sälja?​

När du säljer gäller det att ha rätt budskap till rätt person. T ex pratar du med IT-direktören om fördelarna för IT-miljön, medan du pratar med finanschefen om besparingarna som kan göras.

Nu kan du göra samma sak i din marknadsföring. Ett och samma mail lyfter fram olika fördelar beroende på vem som läser mailet, eller vem som hamnar på din hemsida.​

Med personas kan du ta din marknadsföring till nästa nivå, med personligt anpassat innehåll till varje enskild person. Låt oss visa dig vad systemet kan göra för dig!

Funderar du på hur du skulle ha nytta av SharpSpring?

About the Author

Yusuf Young

Yusuf helps companies use Marketing Automation to grow B2B sales. In his career, he has generated $20M inbound pipeline and built a sales team and sales process that closed $2M in revenue. As a certified consultant in Hubspot and Pardot, Yusuf saw the need for better services at a lower cost. Today, he offers just that to Swedish companies, using SharpSpring's revolutionary Marketing Automation-system.

Related