Vad är Content Marketing? 

Content Marketing är nya tidens sätt att sälja. Med Content Marketing får du fler leads, övertygar, och säljer. Lär dig vår metod för Content Marketing nedan.

Idag börjar nästan alla säljprocesser med Content Marketing. Kunden hittar dig på något sätt och läser oftast först på din hemsida. Därifrån får de blixtsnabbt en uppfattning om vem du är och väljer om de ska gå vidare eller gå därifrån.

Om du ska förbättra din säljprocess är bra content därför en nyckelingrediens.

Gör du ett bra jobb kan du få helt nya kunder via ditt content.

 1. Riktat content gör att kunder som söker på sina problem online hittar dig.
 2. Bra content sprids på sociala medier och når fler.
 3. Du vinner besökarnas förtroende med en bra utförd contentstrategi på dina egna kanaler (t ex hemsidan och din blogg).
 4. Du fångar in besökaren genom landningssidor där du erbjuder fördjupande content
 5. Du följer upp med riktat content via email
 6. Säljarna följer upp med content som en del av sina säljprocesser

Content är alltså en vital del av hela köpresan. Bra Content Marketing är en därför av de viktigaste ingredienserna i din säljprocess.

Olika typer av content för marknadsföring

Man kan illustrera olika typer av content genom vårt begrepp "Content Marketing Funnel" som du ser nedan:

Content Marketing Funnel

Vår Content Marketing Funnel består av tre delar med tre olika syften: Få besök -> få leads -> sälj. Nedan beskriver vi varje del.

 • FÅ BESÖK

 • FÅ LEADS

 • SÄLJ

Content marketing som ger fler besök

Tips från coachen: Folk söker på sina problem, inte dina lösningar! Blogga därför om symptom kunden kan tänkas uppleva, som du kan lösa. Länka därifrån till dina lösningar.

Vår metod för Content Marketing

Vi på FunnelBud erbjuder Content Marketing i samarbete med några av stockholms bästa B2B-byråer. Ett standardupplägg ser ut så här:

 1. Matchning: Vi matchar dig med den av våra Content Markeing-partners som passar dig bäst baserat på dina kunder, din industri och din budget.
 2. Strategi: Tillsammans med våra partners utformar vi en arbetsgrupp och håller ett antal workshops för att ta fram målgruppsbeskrivningar och planerar vilka Content Marketing Funnels vi ska implementera.
 3. Produktion och implementering: Vi producerar ditt content och aktiverar det i ditt nya marketing automation-system.
 4. Utvärdering: Vi undersöker resultatet. Hur många leads? Hur mycket nyförsäljning? Vilka funnels, vilket content och vilka inkörskanaler gav bäst resultat? Varför?
 5. Ny iteration: Vi går tillbaka till punkt 2 och startar en ny iteration utifrån våra lärdomar som ger ännu bättre resultat.

Denna iterativa process ger maximalt resultat genom snabbt lärande och implementering av det vi lärt oss under föregående iteration.

Vill du veta mer om vårt erbjudande för Content Marketing?

Vi hjälper dig med följande kring Content Marketing:

Ladda ner din checklista:

6 steg för att komma igång med inbound marketing